Цамбагарав уулын БЦГ-т биотехникийн арга хэмжээ авав.

  • PDF

                  Цамбагарав уулын БЦГ-ын Намарзан, Цагаан сээрийн гол орчимд 400-500 кг давс тавьж зэрлэг амьтадын тоо толгойг хамгаалах зорилгоор биотехникийн арга хэмжээ авч ажиллав.

DSCF0058 DSCF0053  DSCF0052