Цамбагарав уулын БЦГ-ын ирвэсний тоо толгойд камер байршуулав

  • PDF

 

men                              ol

·09 сарын· 22-ноос 10 сарын· 01-ний хооронд Дэлхийнийн байгаль хамгаалах сан /WWF/-гийн Монгол дахь хөтөлбөрийн газрын Алтай соёны бүс нутгийн салбарын санхүүжилтээр Монгол Алтайн нурууны УТХГ-ын хамгаалалтын захиргааны Цамбагарав уулын БЦГ-ын

ирвэсний тоо толгой, популяцийн өнөөгий байдлыг тогтоох судалгааны ажлын явцад 74 газарт камер байршуулав.

Сүүлд шинэчлэгдсэн: 2018 оны 1-р сарын 23, Мягмар гариг, 07:42