БАРУУН БҮСИЙН МЕНЕЖМЕНТ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ БОЛОВСРУУЛАХ СУРГАГЧ БАГШ НАРЫГ БЭЛТГЭХ СУРГАЛТАЛТАНД ОРОЛЦОВ.

  • PDF
Бруун бүсийн менежмент төлөвлөгөө боловсруулах, сургагч багш нарыг бэлтгэх сургалт 2017 оны 11-р сарын 20-21-ны өдрүүдэд Ховд аймагийн Ховд хотход  зохион байгуулагдсан. Уг сургалтанд мэргэжилтэн С.Сакен, С.Хайрат нар оролцов.  ccnet 323659594_536352700036084_9013233728239739332_n