Аймгийн бүрэн дунд сургуулиудын сурагчдын дунд “Аргаль хонины амьдралын онцлог” сэдвээр уралдаан зарлан дүгнэв

Wednesday, 10 January 2018
Written by Administrator
http://www.zoofirma.ru/
There are no translations available.

Дэлхийн ирвэс хамгаалах Олон Улсын өдрийг тохиолдуулан амгийн хэмжээнд ЕБС-дын дунд эссэ, зохион бичлэг, гар зургийн уралдаан зарлаж дүгнэн ажиллав.

Үүнд нийт 30 эссэ,, 48 гар зургийн бүтээл ирүүлсэн байна. Сумын 4 сургууль, аймгийн төвийн 7 сургуулийн сурагчид идэвхтэй оролцов.  Үүнээс: гар зураг, 1-байр Цэнгэл бүрэн дунд сургуулийн сурагч Б,Бауыржан, 2. байр Ногоонуур сумын бүрэн дунд сургуулийн сурагч Х.Жулдыз 3.байр Зайд сургуулийн сурагч Н.Нурсерик эсээ зохион бичлэгээр 1-байр Билнэ-Тегин сургуулийн сурагч Ж.Авдихадир 2-р байр Зайд сургуулийн сурагч Б

hh23113428_261033034421112_272837022_n