Дэлхийн биологийн олон янз байдлыг хамгаалах Олон Улсын өдөр

Friday, 20 May 2016
Written by Administrator
http://www.zoofirma.ru/
There are no translations available.

               Mongol_altai Дэлхийн биологийн олон янз байдлыг хамгаалах Олон Улсын өдрийг тохиолдуулан амгийн хэмжээнд ЕБС-дын дунд эссэ, зохион бичлэг, гар зургийн уралдаан зарлаж дүгнэн ажиллав. Үүнд нийт 36 эссэ, 38 зохион бичлэг, 145 гар зургийн бүтээл ирүүлсэн байна. Үүнд: Сумын 5 сургууль, аймгийн төвийн 8 сургуулийн сурагчид идэвхтэй оролцов. Өдөрлөгийн үйл ажиллагаа, уралдааныг дүгнэсэн дүнг аймгийн “Заман” сонины 6 дугаар сарын дугаарт хэвлэх болно. Уралдааныг “Көбеш” ХХК, ХАС, Төрийн банкууд, Монголын Ирвэс төв, Ирвэс хамгаалах сан ивээн тэтгэж ажиллав.
Тус арга хэмжээг Ховд Их Сургуулийн Баян-Өлгий аймаг дахь салбар сургуультай хамтран зохион байгуулж, ЕБС-ийн сурагчдад “Уулын эзэн” баримтат кино үзүүлэв. Үүнд 100 сурагч, 10 багш нар хамрагдав.