Олон Улсын ирвэс хамгаалах өдөр

Monday, 24 October 2016
Written by Administrator
http://www.zoofirma.ru/
There are no translations available.

Олон Улсын ирвэс хамгаалах өдрийг тохиолдуулан ЕБС-ийн сурагчидтай ТХГН, ховордсон амьтан, цоохор ирвэсийн талаар сургалт зохион байгуулав.

Аймгийн төвийн 2 дугаар бүрэн дунд сургуулийн 10 сурагч хамрагдан, мэдээлэл авав.

       23         24