Олон улсын цөлжилттэй тэмцэх өдөр

Friday, 17 June 2016
Written by Administrator
http://www.zoofirma.ru/
There are no translations available.

                                  Олон улсын цөлжилттэй тэмцэх өдрийг НҮБ-ын Цөлжилттэй тэмцэх конвенцийн газраас 2016 онд “Эх дэлхийгээ хамгаалъя! Эвдэрсэн газрыг нөхөн сэргээе! Олон нийтийг оролцуулъя!” гэсэн уриан дор ЕБС-ийн Эко клубын сурагчдад БОАЖГ-тай хамтран танхимд болон мод үржүүлэгийн талбайд сургалт зохион байгууллав.

                             7                                                     8                                9