Дэлхийн байгаль хамгаалах өдөр

Friday, 03 June 2016
Written by Administrator
http://www.zoofirma.ru/
There are no translations available.

              6 Дэлхийн байгаль хамгаалах өдрийг тохиолдуулан Аймгийн ЗДТГ, БОАЖГ, ЦУОШАлба, Хар ус нуурын сав газрын хамгаалалтын захиргаа, Сум дундын ойн ангитай хамтран “Байгаль орчны салбарын нээлттэй хаалганы өдөрлөг” зохион байгууллав.

                 “Байгаль орчны салбарын нээлттэй хаалганы өдөрлөг”-т хамгаалалтын захиргааны үйл ажиллагаа, хариуцан хамгаалж буй газруудын талаар МNB радио, орон нутгийн радио, телевизүүдэд ярилцлага өгч сурталчилав. 
Тус өдөрлөгт ТХГН-ийн тухай хууль, Цоохор ирвэсийн талаар 400 гаруй тараах материал тарааж ажиллав.