Дэлхийн усны өдөр

Saturday, 26 March 2016
Written by Administrator
http://www.zoofirma.ru/
There are no translations available.

Дэлхийн усны өдрийг “Сайн ус-сайн ажлын байр” уриатай аймгийн БОАЖГазар, Хар нуур-Ховд голын сав газрын захиргаа, Ховд Их сургуулийн Баян-Өлгий аймаг дахь салбар сургууль, Эрүүл мэндийн газар, “Суат”ХХК-тай хамтран нээлттэй хаалганы өдөрлөг зохион байгуулж тэмдэглэн Ховд голын эрэгт Ховд Их сургуулийн Баян-Өлгий аймаг дахь салбар сургуулийн оюутануудтай хамтран цэвэрлэгээ явуулав.

                                       4                                                 5