Баян-Өлгий аймгийн Байгаль орчны салбарын хэлэлцүүлэг

  • PDF
There are no translations available.

Аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар, МХГ, ЦГ, Прокурорын газар, Өлгий сумын ЗДТГ, ХБГСГЗ, ОБГазар, ЦУОШГ-тай хамтарч Байгаль орчныг хамгаалах бодлогоо хэрэгжүүлэх, байгаль орчны гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх, хамтарсан хяналт шалгалт тогтмол зохион байгуулах, удирдлага арга зүйгээр хангах ажлын талаар нээлттэй хэлэлцүүлэг явуулж, гарсан шийдвэрийг Аймгийн засаг даргын захирамж гаргаж, ажлын хэсэг байгуулан хамтарсан төлөвлөгөө батлуулан биелэлтийг хангаж ажиллах талаар тохиролцоонд хүрэв.

          16809568_1400993056602002_562217301_n             BOAJ Last Updated on Friday, 17 February 2017 07:27