Монгол Алтайн нурууны УТХГазруудын орчны бүсийн Ховд аймгийн Эрдэнбүрэн сумын Засаг даргатай хамтран ажиллах гэрээ байгууллав.

  • PDF
There are no translations available.

Монгол Алтайн нурууны УТХГазруудын орчны бүсийн Ховд аймгийн Эрдэнбүрэн сумын Засаг даргатай 2016 оны хамтран ажиллах гэрээний биелэлтийг хэлэлцэн 2017 онд хамтран ажиллах гэрээ байгуулж, цаашид хийх ажлуудын талаар харилцан ярилцав.

    DSCF2744         DSCF2746