Mission

  • PDF
There are no translations available.

·········· Монгол Алтайн нурууны байгалийн бүс бүслүүрийн онцлог, өвөрмөц тогтоц, байгалийн харьцангуй унаган төрхөөрөө байгаа үзэсгэлэнт ·хэв шинжийг хадгалах, ··ховор ховордсон ургамал, амьтан, цэвэр усны нөөц, түүх соёлын дурсгал бүхий газар нутгийг улсын тусгай хамгаалалттай газар нутгийн сүлжээнд хамруулах замаар хувьсан өөрчлөгдөх зүй тогтолыг судлан таньж мэдэх, сөрөг нөлөөллийг бууруулах, зүй бус ашиглалтаас сэргийлж, хүний амьдрах таатай орчныг бүрдүүлж хойч үедээ өвлүүлэн үлдээхэд оршино.